shtepia-jone
img
img

Arritjet Tona

Ligji i Vullnetarizmit

Rritja e Perfaqesimit Rinor

2 Deputete ne Kuvendin e Shqiperise

80 Keshilltare Bashkiak ne Gjithe Vendin

80 Keshilltare Bashkiak ne Gjithe Vendin

Lancimi i Programit Kombetare te Praktikave te Punes